Στοιχεία Εταιρίας

MAVERIX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφόρος Νίκης 47, Θεσσαλονίκη 54622

Αριθμός ΓΕΜΗ: 171162406000

ΑΦΜ: 802159621

Εταίροι:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 1.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 100 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών,
ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 100 μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ,
τα οποία αντιστοιχούν σε 100 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά
μερίδια εγγυητικών εισφορών.

1. Ο/Η ΗΛΙΑΣ ΚΡΟΥΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ, αρ. 47, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΟ 775138, Α.Φ.Μ. 148993986, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) iliaskroupas@outlook.com, κατέβαλε 500,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 50 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο. 

2. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΘΟΥΝΙΑΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΣΟΦΙΑ, κάτοικος ΚΑΒΑΛΑ, επί της οδού ΘΡΑΚΗΣ, αρ. 34, κάτοχος Δ.Α.Τ. AI 387640, Α.Φ.Μ. 164114900, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) info@johnmalath.com, κατέβαλε 500,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 50 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο. 

Εταίρος / ΕταίροιΜερίδια Κεφαλαιακών ΕισφορώνΜερίδια Εξωκεφαλαιακών ΕισφορώνΜερίδια Εγγυητικών ΕισφορώνΣύνολο Μεριδίων όλων των ΚατηγοριώνΠοσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία
Ο/Η ΗΛΙΑΣ ΚΡΟΥΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ, αρ. 47, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΟ 775138, Α.Φ.Μ. 148993986, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) iliaskroupas@outlook.com100 X (50%) 100 X (50%) 50%
Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΘΟΥΝΙΑΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΣΟΦΙΑ, κάτοικος ΚΑΒΑΛΑ, επί της οδού ΘΡΑΚΗΣ, αρ. 34, κάτοχος Δ.Α.Τ. AI 387640, Α.Φ.Μ. 164114900, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) info@johnmalath.com100 X (50%) 100 X (50%) 50%

Διαχείριση:

ΔιαχειριστέςΑπό κοινού εκπροσώπηση & δέσμευσηΜεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση
ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΘΟΥΝΙΑΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΣΟΦΙΑ, κάτοικος ΚΑΒΑΛΑ, επί της οδού ΘΡΑΚΗΣ, αρ. 34, κάτοχος Δ.Α.Τ. AI 387640, Α.Φ.Μ. 164114900, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) info@johnmalath.comΝΑΙ
ο/η ΗΛΙΑΣ ΚΡΟΥΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, κάτοικος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ, αρ. 47, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΟ 775138, Α.Φ.Μ. 148993986, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) iliaskroupas@outlook.comΝΑΙ

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπο εκκαθάριση.

Email: contact@maverix.gr

Scroll to Top