Πολιτική Απορρήτου

Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «MAVERIX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΦΜ  802159621, Δ.Ο.Υ. Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αριθμός ΓΕΜΗ: 171162406000 που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λεωφόρος Νίκης, αρ. 47, Τ.Κ 54622, με ηλεκτρονική διεύθυνση: maverix.gr, email: contact@maverix.gr (στο εξής η «Εταιρεία»). Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία διαχειρίζεται τον Ιστότοπο (site) και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η Εταιρεία έχει επίσης ορίσει ως εκπρόσωπό της για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων τον κ. Ηλία Κρούπα του Δημητρίου, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την Πολιτική Απορρήτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@maverix.gr.

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής θα δημοσιευτεί άμεσα και θα σας κοινοποιηθεί.

Cookies

Εάν επισκεφθείτε, αφήσετε ένα σχόλιο ή υποβάλετε μια φόρμα στον ιστότοπό μας, μπορεί να αποθηκευτεί το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ιστότοπός σας ή άλλα δεδομένα σε cookies. Αυτό γίνεται για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο ή για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπο μας.

Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Remember Me”, η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε.

Συνεργαζόμαστε με διάφορες πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για εσάς. Αυτές περιλαμβάνουν τεχνολογίες όπως το Meta Pixel, τα Google Analytics, το Twitter Pixel και το TikTok Pixel.

Φόρμες & Δηλώσεις Συμμετοχής

Η Maverix μπορεί να ζητήσει το email σας για τη συμμετοχή σας σε δράσεις και καμπάνιες μας. Το email αυτό χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σας στην ανάλογη δράση, καθώς και στη συνέχεια για σκοπούς marketing, όπως αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών emails. Έχετε τη δυνατότητα να απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τις λίστες μας, ώστε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά ή προωθητικά emails.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες

Τα άρθρα και οι σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με ποιους μοιραζόμαστε δεδομένα

Μπορεί να μοιραζόμαστε δεδομένα που συλλέγουμε από αυτόν τον ιστότοπο με τη Meta, τη Google, το Twitter, το TikTok και άλλες πλατφόρμες. Αυτός ο διαμοιρασμός διέπεται από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου της εκάστοτε πλατφόρμας.

Εκτός από τις παραπάνω πλατφόρμες, η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη πλατφόρμα, σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Για πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, διατηρούμε τα δεδομένα σας επ’ αόριστον ή για χρονικό διάστημα που ορίζεται από το νόμο ή από τις πολιτικές των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

Τι δικαιώματα έχετε για τα δεδομένα σας

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις πολιτικές και της διαδικασίες μας. Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για νομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@maverix.gr για να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων σας.

Ασφάλεια

Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να μας πείτε τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο site μας, εκτός από τη διαδικασία σύνδεσης σας.

Όλες ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στο site μας προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε κάθε διαμοιρασμός δεδομένων να είναι ασφαλής, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν εγγενή ρίσκα εν γένει στη μεταφορά δεδομένων διαδικτυακά, τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Κατά τη χρήση του site μας, αποδέχεστε αυτά τα ρίσκα.

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και πληροφορίες από τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές και της πρακτικές τρίτων μερών.

Εποπτική Αρχή

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα


Scroll to Top